🎬چرخه ی اجرائی کردن ایده ها"/>
آموزش کارافرینیویدیو آموزشی

🎬چرخه ی اجرائی کردن ایده ها

فیلم اموزشی چرخه ی اجرایی کردن ایده هافیلم اموزشی برای اجرایی کردن ایده هایتان فیلم اموزشی چرخه ی اجرایی کردن ایده ها

-چرا ما اقدام نمی کنیم؟
– مزیت صبر کردن چیست؟
-چگونه با سرعت بیشتری به موفقیت برسیم؟

 

این ها مواردی است که خانم هاشمی در این فیلم با شما درموردش صحبت می کند.

برای دانلود این فیلم اموزشی روی عکس زیر کیلک کنید.

فیلم اموزشی چرخه ی اجرایی کردن ایده ها

حمیدرضا جوادی

دیدگاهتان را بنویسید